Slovensko English Deutsch

Tip nepremičnine:
Aranžma:
Lokacija:

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
8.00 - 16.00
v soboto po dogovoru

TOHOM nepremičnine d.o.o.
Polana 19
9000 Murska Sobota
E-mail: tohomdoo@gmail.com
E-mail: tohom@siol.net

Tomislav Farič, direktor
Tel.: +386 31 366 617 (direktor)
Tel.: +386 31 668 749 (Danilo, agent)


Posebni pogoji poslovanja

Posrednik: TOHOM nepremične d.o.o., Polana 19, 9000 M. Sobota
Naročitelj: stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju.

2. Storitve posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine

2. b. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene:

2. b. 1. Priprava notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe (po dogovoru)

2. b. 2. Priprava predloga za vpis lastninska pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo.

2. b. 3. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma, če prodajalec še ni vpisan kot lastnik v zemljiško knjigo (po dogovoru)

2. b. 4. Izdelava cenilnega zapisnika za nepremičnine (po dogovoru)

2. b. 5. Druge storitve in svetovanja za katere se naročnik in posrednik izrecno dogovorita.

3. Storitve posredovanja pri oddaji in najemu nepremičnine

3. b. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri oddaji oziroma najemu nepremičnine se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene:

3. b. 1. Druge storitve za katere se naročitelj in posrednik izrecno dogovorita.

4. Provizija

4. a. V primeru posredovanja pri prodaji oziroma pri nakupu nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4% pogodbene-prodajne vrednosti, če se stranki s pogodbo o ne dogovorita za nižjo provizijo, oziroma najmanj 250 EUR za posamezno nepremičnino, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, če je pogodbena-prodajna vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR oz. tolarska protivrednost.

4. b. V primeru posredovanja pri oddaji oz.najemu nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini enomesečne najemnine.

4. c. Posrednik ima pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba za katero je posredoval.

4. d. Posrednik ima v primeru drugih storitev ali svetovanja za katere sta se naročnik in posrednik izrecno dogovorila pravico do posebej dogovorjene provizije. Omenjena provizija se smatra kot plačilo svetovanja in drugih storitev in ne kot plačilo pri posredovanju.

4. e. Posrednik ima v primeru, da naročitelj sklene pogodbo z osebo, ki ni pridobila informacije o prodaji ali najemu nepremičnine pri nepremičninskem posredniku pravico do plačila stroškov posredovanja, ki jih skupno ocenita na četrtino s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje, oziroma v kolikor je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR pa 100 EUR.

4. f. Nepremičninska družba (nepremičninski posrednik) ima zavarovano odgovornost.

4. g. V provizijo iz točke 4.a., 4.b. in 4.d. ni vključen 20% davek na dodano vrednost

 

TOHOM nepremične d.o.o.
Polana 19
9000 Murska Sobota